АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                          ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021
Общи събрания


   
Редовно общо събрание на акционерите на „Атоменергоремонт“ АД  от  30 . 06 .2021 г.
Проведено редовно общо събрание на акционерите на "Атоменергоремонт" АД за 30.06.2021 г.