АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                          ® Copyright Atomenergoremont PLC 2017
Общи събрания


   
Извънредно общо събрание на акционерите на „Атоменергоремонт“ АД  от 09.01.2018 г.
Свикване на редовно общо събрание на акционерите на "Атоменергоремонт" АД за 2018г.

Проведено редовно общо събрание на акционерите на "Атоменергоремонт" АД за 2018г.