Механичен цех


 
ДЕЙНОСТИ
    Механичен цех  /МЦ/ е обособено структурно звено  в направление "Производство" "Атоменергоремонт" АД.

    Основните дейности  на цеха са  свързани с подготовката и извършването на ремонти на І-ви контур и ІІ-ри контур на територията на АЕЦ Козлодуй.
  
    Разполага с високо квалифициран прсонал, оборудване и екипировка за извършването  на  дейности  свързани с подготовката и извършването на ремонти, реконструкции и  модернизации на І-ви контур и ІІ-ри контур на територията на "АЕЦ" Козлодуй, ТЕЦ , ВЕЦ и топлофикационни дружества.

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321, Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021