Изпитателен център


 
ДИАГНОСТИКА НА ТРАНСФОРМАТОРНО ОБОРУДВАНЕ

 • Обследване експлоатационната годност на трансформаторното оборудване на база физико-химични изпитания на трансформаторното масло и електро-физични измервания;
 • Анализ на откритите дефекти ;
 • Оценяване на необходимостта и определяне обема на ремонтните дейности на база оценка състоянието на трансформаторното оборудване

КОНТРОЛ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

 • Пробивно напрежение на трансформаторно масло (БДС IEC 60156)
 • Влагосъдържание в трансформаторно масло (БДС IEC 60814)
 • Съдържание на механични примеси в трансформаторно масло (IEC 970)
 • Тангенс от ъгъла на диелектрическите загуби на трансформаторно масло (БДС IEC 60247)
 • Плътност на трансформаторно масло (БДС EN ISO3675-97)
 • Специфично обемно съпротивление и относителна диелектрична проницаемост на трансформаторно масло (БДС IEC 60247)
 • Киселинно число на трансформаторно масло (ASTM D 664)
 • Повърхностно напрежение на трансформаторно масло (ISO 6295)
 • Газ-хроматографски анализ на разтворени газове в трансформаторно масло (РД 34.46.303-89, ASTMD 3612)
 • Общо газосъдържание на трансформаторно масло (УИВВМ-2М /ИЕ/)
 • Определяне на смолисти съединения в силикагел (БДС 7783-69)
 • Определяне влагосъдържание в силикагел /метод на постоянна маса/
 • Определяне на влагосъдържание в твърда изолация (БДС IEC 60814)

КОНТРОЛ ЕЛЕКТРО-ФИЗИЧНИ ВЕЛИЧИНИ
НА ТРАНСФОРМАТОРИ

 • Измерване диелектрични характеристики /tgd, С, Rиз/ (БДС 16654-87)
 • Измерване характеристиките на празен ход и късо съединение (БДС 15320-81)
 • Измерване съпротивлението на намотките и на тоководещите вериги на устройство за превключване под товар и без възбуждане с постоянен ток (БДС 15320-81, БДС-EN 60214-1:2004)
 • Определяне коефициента на трансформация и групата на свързване (15320-81)
 • Температурно поле по външната повърхност на трансформаторното оборудване
 • Измерване токове на натоварване, изолационни съпротивления на ел.двигатели към охладителната система, устройства за превключване под товар (Инструкции за експлоатация)
 • Определяне вибрационното състояние (виброскорости) на ел.двигатели към охладителната система (БДС 5626-82)
 • Измерване електро-механичните и механичните характеристики на устройствата за превключване под товар, устройства за превключване без възбуждане /инструкция за експлоатация/
 • Измерване на електрическите и механичните характеристики на контролно-измервателната и защитна апаратура (Инструкции за експлоатация)

ЛАБОРАТОРИЯ ПО БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ

    Контрол на съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи, метали, метални изделия и съоръжения-основен метал и заварени съоръжения.
Стомани (въглеродни, легирани, корозионно устойчиви), заваряеми (добавъчен) материал, черни и цветни метали и сплави, чрез:

 • Радиографичен контрол;
 • Визуален контрол;
 • Магнитен контрол;
 • Капилярен(с проникващи течности) контрол;
 • Ултразвуков контрол в това число и на дебелини;
 • Контрол за херметичност.

СПЕКТРАЛЕН РЕНТГЕНО ЛУМИНИСЦЕНТЕН КОНТРОЛ:


 • Mn  - Манган
 • Cr  - Хром
 • Mo  - Молибден
 • Ni  - Никел
 • Ti  - Титан
 • W  - Волфрам
 • V  - Ванадий
 • Sb  - Антимон
 • Sn  - Калай
 • Nb  - Ниобий
 • Cu  - Мед
 • Co  - Кобалт
 • Fe  - Желязо

МЕХАНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 • Погълната енергия;
 • Относително удължение;
 • Якост на опън;
 • Пукнатини при огъване;
 • Твърдост по Бринел;
 • Роквел;
 • Викерс.

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021