АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                          ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021
Финансови отчети


   
    "Атоменергоремонт" АД е публична компания, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа компанията редовно разкрива финансова и друга информация пред Комисията за финансов надзор, към Българската фондова борса и пред обществеността.

    Тримесечните и годишни финансови отчети се изготвят в съответствие с международните счетоводни стандарти и заверяват от независими одитори.

    Във връзка с влязлото в сила изменение от 12.08.2016 на Наредба N 2 на Комисията за Финансов Надзор и по повод на чл. 43 а, ал 4, ви уведомяваме, че избраната от нас агенция за разпространение за регулирана информация е Сервиз Финансови пазари ЕООД; като самата информация е достъпна на интернет адрес www.x3news.com