Електро цех


 
   Електро цеха  извършва плановите основни ремонти на основното електро оборудване на генериращи и трансформиращи мощности в "АЕЦ" Козлодуй:

  •    Генератори;
  •    Високоволтови електро двигатели;
  •    Електролизери.

    Изработване и регенериране статорни намотки на високоволтови двигатели
    Подмяна на роторна намотка и колектори на постояннотокови двигатели.
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021