Диагностика и ремонт на трансформатори - основни дейности


 
1. Ревизия на активната част на трансформаторно оборудване и окомплектоващите възли;

2. Сушене изолационната система на силови трансформатори;

3. Дегазация, филтрация и дехидратация на трансформаторни масла;

4. Регистриране и локализиране активността на частичните разряди в силови трансформатори.
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321, Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021