Цех спомагателно оборудване


 
   "Цех спомагателно оборудване" (ЦСО) извършва ремонт и възстановяване на спомагателно оборудване - арматура, тръбопроводи, помпени агрегати, съдове под налягане(топлообменници), опорно-подвесни системи и др.
    Сектор "Помпени агрегати и съоръжения"

    Ревизия, ремонт и центроване на помпени агрегати в ТЕЦ и АЕЦ (центробежни, обемни, осеви)
    Извършване основен ремонт на помпени агрегати включващ главно:
  -  ревизия и ремонт на радиални и аксиални плъзгащи лагери
  -  струговане и наваряване на работни колела на помпени агрегати

  
Сектор "Ревизия и ремонт на Арматура"

   1. Монтаж и демонтаж на арматура
   2. Ревизия и ремонт на спирателна арматура
        - вентили
        - шибри
        - кранове
регулираща арматура
        - регулатори
        - бътерфлай вентили
предпазни арматура
        - пружинни и импулсни предпазни клапани
Изработка на метални конструкции чрез методи на заваряване: МАГ ВИГ РДЗ
Изработка,  ремонт и монтаж на подвижни жалузийни решетки
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                           ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021