Цех нестандартно оборудване (ЦНО) е административно обособена единица в направление "Производство" към "Атоменергоремонт" - АД. Политиката за осигуряване на качество при изпълнението на дейности свързани с подготовката и извършването на ремонта, реконструкциите, модернизациите е приоритет в работата на ЦНО.
     Oсъществява дейността си в съответствие с  правилника за организацията на дейността на "Атоменергоремонт" - АД и останалите нормативни документи в дружеството.
Цех нестандартно оборудване


 
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321, Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                            ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021