Актуални обяви !

     Център за професионално обучение, набира курсисти, за участие в курс по професия ЗАВАРЧИК по метод   РЕДЗ ( ръчно електродъгово заваряване) с обмазани електроди, за придобиване на правоспособност за заваряване:
 • ъглови шевове  -  Цена на курса - 500лв.
        Курс "Резач метал" /газо-кислородно рязане/ -   цена 300 лв.

        На курсистите показали най-добри резултати ще бъде предложена работа в Атоменергоремонт АД

       Център за професионално обучение, набира курсисти за участие в курс за придобиване на правоспособност ;

 • Машинист на мостови и коловозни кранове - II-ра степен - за кранове с товароподемност до 40 тона.

Справки и запитвания: р-л ЦПО - Людмил Кръстев
    0883686161 и aer@aer-bg.com
  АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                           ® Copyright Atomenergoremont PLC 2018

Образец-молба за участие в курса можете да изтеглите оттук
Обявява  конкурс  ( Търси да назначи специалисти ) за  Кранист в Автотранспорт

1.  Образователно-квалификационна степен: Средно - Професионално;
2.  Професионален опит: Работа по специалността:  поне 3 година;
3.  Изисквания към кандидатите:
 • Притежание на документ за правоспособност за кранист - стрелови кранове над 16 тона;
 • Готовност за работа на обекти извън територията на град Козлодуй (командировки) ;
4.  Други изисквания:
 • Способност за работа самостоятелно и в екип;
 • Здравословно състояние, отговарящо на изискванията за работа в среда с йонизиращи лъчения;
 • Местоживеене - населено място, обслужвано от автотранспорта на дружеството.
5. Необходими документи :
 • Moтивационно писмо;
 • Автобиография по образец;
 • Копия на документи за завършено образование и свидетелство за правоспособност за кранист;
 • Свидетелство за съдимост: копие, от което да е видно, че срокът му не е изтекъл.

Изпратете Вашите документи на е-mail: aer@aer-bg.com
Телефон за контакти : 0973 / 7 28-02
Срок за подаване на документите : 30.04.2019 г.Обявява  конкурс  ( Търси да назначи специалисти ) Оператор металорежещи машини / Шлосер /
Стругаро-фрезист в Механичен цех

1.   Образователно-квалификационна степен: Средно - професионално;
2.   Професионален опит: Работа по специалността: 1 година ще се счита за предимство;
3.   Изисквания към кандидатите:
 • - Притежание на диплома за завършено средно образование, съответсваща на търсените професии;
 • - Готовност за работа на обекти извън територията на град Козлодуй (командировки) ;
4.  Други изисквания:
 • Способност за работа самостоятелно и в екип;
 • Здравословно състояние, отговарящо на изискванията за работа в среда с йонизиращи лъчения;
 • Местоживеене - населено място, обслужвано от автотранспорта на дружеството.
5.  Необходими документи :
 • Moтивационно писмо;
 • Автобиография по образец;
 • Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации;
 • Свидетелство за съдимост: копие, от което да е видно, че срокът му не е изтекъл.

Изпратете Вашите документи на е-mail: aer@aer-bg.com
Телефон за контакти : 0973 / 7 28-02
Срок за подаване на документите : 30.04.2019 г.