Актуални обяви !

     Център за професионално обучение, набира курсисти, за участие в курс по професия ЗАВАРЧИК по метод   РЕДЗ ( ръчно електродъгово заваряване) с обмазани електроди, за придобиване на правоспособност за заваряване:
  • ъглови шевове  -  Цена на курса - 500лв.
        Курс "Резач метал" /газо-кислородно рязане/ -   цена 300 лв.

        На курсистите показали най-добри резултати ще бъде предложена работа в Атоменергоремонт АД

   
        Център за професионално обучение, набира курсисти за участие в курс за придобиване на правоспособност ;

  • Машинист на мостови и коловозни кранове - II-ра степен - за кранове с товароподемност до 40 тона.

Справки и запитвания: р-л ЦПО - Людмил Кръстев
    0883686161 и aer@aer-bg.com
  АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                           ® Copyright Atomenergoremont PLC 2018

Образец-молба за участие в курса можете да изтеглите оттук
Обявява  конкурс  ( Търси да назначи специалисти ) за   ИНЖЕНЕР - КОНСТРУКТОР:

1. Образователно-квалификационна степен:
Бакалавър / Магистър
2. Специалности:
Машинен инженер или специалност "Топлотехника"
3. Професионален опит
Работа по специалността ще се счита за предимство
4.Задължения
- Изготвяне, поддържане и актуализация на конструктивната документация;
- Ръководене и изпълнение на проекти;
- Разработване и внедряване на технологии;
- Контролиране спазването на технологията на производството;
- Работа в среда с йонизиращи лъчения.
5. Други изисквания
- Познания на нормативната уредба и стандартизационните документи;
- Способност за активна и динамична работа в екип;
- Работа с компютърни програми  - INVENTOR, AUTOCAD, MS-Office;
- Владеене на английски е предимство;
- Възможност за пътуване и командировки в страната.
6. Необходими документи :
1. Moтивационно писмо;
2. Автобиография по образец;
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации;
4. Свидетелство за съдимост - ксерокопие, от което да е видно, че срокът му не е изтекъл.
Изпратете Вашите документи на е-mail : aer@aer-bg.com
Телефон за контакти :  0973 / 7 28-02
Срок за подаване на документите : 31.10.2018г.