Автоматизация


 
  • Изработка на ел.табла;
  • Електромонтажни деиности ;
  • Изработка на сигнално у-во за разединители;
  • Изрботка на автотрансформатори 250V 6,9A;
  • Изработка на активни съпротивления 6,10,20 kV;


  • Монтаж на системи за контрол на достъпа и видеонаблюдение;
  • Ремонт и сервизно обслужване на климатична и хладилна техника, пожарогасители;
  • Изработка и подмяна на стендове и импулсни линии от тръбен кип.
  • Изработка и монтаж на железни конструкций за електромонтажни деиности;
  • Изработка и монтаж на автоматични врати за пропускна система;
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021