Добре дошли !

   Ремонтно предприятие "Атоменергоремонт" е създадено през 1974г. с предмет на дейност - ремонт на оборудването на "АЕЦ - Козлодуй".   През последните десет години, "Атоменергоремонт" АД разшири кръга на своите клиенти и своята дейност, като изпълни редица проекти, свързани с модернизация и цялостно изграждане на обекти в топлоелектрически централи и други промишлени предприятия.
    "Атоменергоремонт" АД разполага с производствена база на площадката на "АЕЦ Козлодуй" с работни халета, оборудвани с кранове, металообработващи машини и необходимата съвременна техника и инструменти.
Основните дейности, които Дружеството извършва са ремонт и възстановяване на турбинно, електро и спомагателно оборудване; шлосеро-монтажни, строително-монтажни и електро-монтажни дейности; производство на нестандартно оборудване, резервни части, съдове, метални конструкции; сервизни дейности и др.
    Дружеството     има внедрена интегрирана система за управление, включваща качество, околна среда и безопасност и здраве при работа и  разполага с екипи от висококвалифицирани специалисти, доказали своите възможности и опит, включително персонал със специална квалификация.

България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2015
      От 03.11.2004г. “Атоменергоремонт” АД е Еднолично акционерно дружество с едноличен собственик- “Българска енергийна компания” ЕООД.
   През годините освен основните ремонти на енергоблоковете на АЕЦ предприятието участва и в непрекъснатия процес на реконструкции и модернизации на блокове от 1 до 6- преуплътняване на боксове на парогенератори; подмяна и ремонт на главни запорни задвижки  /ГЗЗ/ на малките енергоблокове; ремонт на басейни за отлежаване на касетите с ядрено гориво – съвместно с АЕР- Москва; монтаж, поддръжка и ремонт на предпазни клапани на парогенератори на фирма “SEBIM” – Франция; монтаж, поддръжка и ремонт на БЗОК /бързозатварящи и отсичащи клапани/ на фирма “Еdward Valves” – САЩ; подмяна на предпазни клапани на компенсатора на обема на реактори ВВЕР – 440 на фирма “SEBIM”; подмяна на кондензаторни тръби, подмяна на тръбни снопове на топлообменници; реконструкции и модернизации на СПП /сепаратор паропрегревател/ и др.
   През 2006 година “Атоменергоремонт” АД изпълнява от програмата за Реконструкции и модернизации на блокове 5 и 6 – самостоятелно дейности по мярка «Подобряване на сеизмичната устойчивост на оборудване от системите за безопасност на 5 и 6 блок» и като участник в Консорциум «Атоменергостройремонт» - дейности по мярка «Подобряване на сеизмичната устойчивост на носещите конструкции на ЕП-2»
   След затваряне на енергоблокове на АЕЦ Козлодуй, «Атоменергоремонт» се стреми да разшири кръга на своите клиентите. През последните години работи по следните проекти:
    - Изработка на елементи на котел-утилизатор от когенерираща инсталация и монтаж на газова турбинав «Биовет» АД, гр.Пещера, чрез договор с фирма «Марчегалия», Италия;
    - Изграждане и пускане в експлоатация на два броя когенериращи инсталации в «Топлофикация Враца»;
    - Изграждане и пускане в експлоатация на когенерираща инсталация в «Топлофикация Бургас»
    - Изработване на утилизатори за «Топлофикация Бургас»;
    - Изработване на съдове под налягане за «Агрополихим», гр.Девня
    - Дейности по модернизацията на ТЕЦ «Марица изток 2», включително демонтаж, монтаж и пуск на 4 броя генератори и 3 броя турбини “Тошиба” на блокове 1-4, изграждане на сероочистваща инсталация, райони 2 и 3, чрез договор с «Мицуи енергийни проекти» , Япония;
    - Монтаж на турбогенераторна станция в «Неохим» АД, Димитровград
    - Подмяна стержени от статорната намотка на турбогенератор ТВВ-210-2 в РЕК Битола, Република Македония
ENG
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБУЧЕНИЕ      |     ОБЕКТИ      |       КОНТАКТ      |       ГАЛЕРИЯ      |     АКТОВЕ    |       ПОЩА